Login 
Noutati
 
Comunicate de presa

Descriere detaliata
 
Ordonanţa Guvernului Nr. 25/2008 - EcoTAXA pentru pungi (2009-01-05)
Ordonanţa Guvernului Nr. 25/2008 - EcoTAXA pentru pungi

Monitorul Oficial nr. 0864 din 2008 Actul Nr. 1607 din 17 Decembrie 2008
Emitent: Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
Ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor Nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la Art. 9 Alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea Nr. 105/2006 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului Nr. 25/2008.

Art.65 (1) Obligaţia de a calcula şi plăti ecotaxa de 0,2 lei/bucata revine operatorilor economici persoane juridice române care introduc pentru prima dată pe piaţa naţională pungi având mânere integrate sau aplicate, de tip sacoşa banana sau maieu, oricare ar fi destinaţia şi modul de comercializare/distribuire a acestora, după cum urmează:
-producătorul pentru pungile fabricate în România şi comercializate pe piaţa naţională,
-importatorului pentru pungile provenind din ţări din afara Uniunii Europene,
-operatorului economic persoană juridică română care distribuie pentru prima dată pungile provenind din ţări membre ale Uniunii Europene.
Art.66 Nu sunt supuse taxarii:
a) Pungile confecţionate din hârtie şi materiale textile nu sunt supuse taxării.
b) Pungile confecţionate din alte materiale decât cele de la punctul a) nu sunt supuse taxării daca operatorul economic prevăzut la Art.65 face dovada biodegradabilitatii respectivului material. Art.67 Caracterul biodegradabil al materialului, se stabileşte în baza evaluării conformităţii, potrivit prevederilor Legii Nr. 608/2001 republicata privind evaluarea conformităţii produselor, cu urmatoarele categorii de standarde aplicabile: standarde internationale, standarde romane sau standarde nationale ale statelor membre ale UE care adopta standarde europene armonizate .
(5) Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi având mânere integrate sau aplicate, de tip sacoşa banana sau maieu din materiale biodegradabile trebuie să întocmească declaraţia de conformitate şi sa deţină rapoartele de încercare, certificatele sau alte documente ce atesta conformitatea materialului cu standardul menţionat la Art.67 şi sa informeze în mod corespunzător cumpărătorii şi consumatorii finali asupra caracterului biodegradabil al pungii. (6) Semnificaţia termenilor specifici: biodegradabilitate = sub acţiunea microorganismelor în prezenţa oxigenului descompunerea unui component chimic organic în dioxid de carbon, apă şi săruri minerale ale celorlalte elemente prezente (mineralizare) şi apariţia unei noi biomase. În absenţa oxigenului descompunerea în dioxid de carbon, metan, săruri minerale şi crearea unei noi biomase.
Ministrul Mediului si Dezvoltarii
Atilla Korodi

CONCLUZIE:

Utilizatorii finali (ex: Supermarket-urile) vor trebui sa ia urmatoarele masuri:
          1. Sacose BIOdegradabile:
                    1.1. Sa detina Certificat BIO (declaratie de conformitate a Producatorului)
                    1.2. Sa afiseze la locul de vanzare Mesaj de atentionare a cumparatorilor asupra caracterului biodegradabil al sacoselor distribuite in mod gratuit sau contra cost.
                    1.2. Pentru acest tip de sacosa, comerciantul NU plateste EcoTAXA.
          2. Sacose non-degradabile:
                    2.1. Sa afiseze la locul de vanzare Mesaj de atentionare a cumparatorilor asupra caracterului NON-BIOdegradabil al sacoselor distribuite in mod gratuit sau contra cost.
                   2.2. Pentru acest tip de sacosa, comerciantul plateste EcoTAXA (la cumparare de la producator sau distribuitor) in valoare de 0,2 Ron/Buc. sacosa.

Solicitati oferta completa de sacose BIODEGRADABILE tip maieu si banana, pungi saci, folie si benzi adezive personalizate la 1-8 culori si policromie.
Livrarile se efectueaza numai cu CertificatBIO, Declaratie de Conformitate si Origine, Certificat ISO, Agrement HACCP. Clientii nostrii sunt scutiti de EcoTaxa. GARANTAT.